تگزاسیلون

Texasilon

كاهش‌دهنده دماي تشكيل فيلم در رنگ اكريليك پايه آب
افزودنی تگزاسیلون به‌عنوان کاهش‌دهنده حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT) در پلیمرهای آکریلیک پایه آب و همچنین پلی وینیل استات فرموله و تنظیم شده است. با توجه به اینکه حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT) پایین‌ترین دمایی است که پلیمر پایه آب قادر به تشکیل فیلم پیوسته با رفتار پلاستیکی مناسب است، برای تشکیل فیلم کامل لازم است دمای محیطی که فیلم در آن اعمال و خشک می‌شود، بالاتر از دمای حداقل تشکیل فیلم باشد. برای رسیدن به MFFT بهینه در پوشش‌های امولسیونی از عوامل تشکیل فیلم و افزودنی‌های پیونددهنده (Coalescing Agent) استفاده می‌شود. تگزاسیلون با سرعت تبخیر آرام و عدم حلالیت در آب، در پوشرنگ های امولسیون پایه آب (آکریلیک و پلی وینیل استات) به‌عنوان عامل انعقاد فیلم و بهبود خواص ویژه در رنگ، مورداستفاده قرار می‌گیرد. تگزاسیلون، عامل کمکی در فرآیند تشکیل فیلم پوشرنگ پایه آب (آکریلیک و پلی وینیل استات) است که با تنظیم دمای تشکیل فیلم پوشرنگ، برای کمک به تشکیل فیلم کامل در دمای پائین تر از MFFT (دمای تشکیل فیلم رزین) وارد فرمول رنگ پایه آب می‌شود. ساختار فرمولی تگزاسیلون، به نحوی است که با داشتن ثبات هیدرولیتیک بسیار عالی، امکان استفاده در ترکیبات با گستره PH بالا را در اختیار قرار می‌دهد.

نحوه اثربخشی

افزودنی Texasilon به‌طور موقت سطح ذرات پلیمر را تغییر می‌دهد و ضمن کاهش قابل‌توجه دمای تشکیل فیلم، گرانروی رزین را با وجود تبخیر آب کاهش داده و به آن اجازه می‌دهد تا بهتر جریان یافته، حداکثر پیوستگی ممکن را جهت انواع پوشرنگ امولسیونی، بر پایه انواع رزین آکریلیک و پلی وینیل استات فراهم آورد و بالاترین سطح یکنواختی فیلم را با حفظ سختی نهایی و بهبود قابل‌توجه خواص رنگ ممکن می‌سازد. Texasilon با حفظ عملکرد خوب، مناسب برای هر نوع رنگ امولسیونی و بدون نیاز به در نظر گرفتن شرایط متفاوت آب و هوایی است. و ضمن برتری در بهبود خواص و حفظ سختی فیلم رنگ، میزان مصرف آن نسبت به برندهای Texanol و lusolvan برابر و حتی در برخی موارد کمتر است.
 

ویژگی‌های کاربردی

 
کاهش حداقل دمای تشکیل فیلم (MFFT) در پلیمرهای آکریلیک و پلی وینیل استات بهبود قلم‌خوری فیلم رنگ
بهبود براقیت فیلم رنگ تشکیل فیلم با سطح یکنواخت
مقاومت عالی در برابر اسکراب عامل ضدیخ در پوشش‌های امولسیونی
مقدار مصرف پایین عدم تأثیر نرم‌کنندگی فیلم رنگ
حفظ سختی فیلم رنگ پایداری هیدرولیتیک و ثبات شیمیایی عالی در پوشش‌های امولسیونی با PH بالا و پایین
نقطه انجماد پایین اشتعال‌پذیری پایین