این مرکز با بهره‌گیری از متخصصین کارآزموده، آزمایشگاه مجهز و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تخصصی، در راستای گسترش فن حرفه‌ای، فناوری و خلاقیت در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری تحقیق و توسعه از سازمان صنایع و معادن ایران گردیده است. شاخص توسعه دانش‌های بنیادین در ساختار داخلی این مرکز، به‌موازات ارتقای توانمندی‌های سخت‌افزاری، زمینه‌ساز نیل به اهداف چشم‌انداز ده‌ساله پیشرفت در کوتاه‌مدت شده است. این امر پایه‌های حضور ما را در صنایع مادر تخصصی بنیادین، محکم‌تر نموده است.