گروه صنایع تاراشیمی با بهره گیری از دانش روز در تولید انواع افزودنی های مورد استفاده در صنایع رنگ و رزین، کامپوزیت، پلاستیک و صنایع مرتبط، ضمن ارائه مشاوره جهت بهره گیری از افزودنی های مورد نیاز در صنعت مربوطه، آماده است تا براساس نیاز مصرف کنندگان، اقدام به تولید و ارائه افزودنی های اختصاصی و تخصصی و قابلت رقابت با نمونه های خارجی نماید.

شما را در ایرانی و بومی کردن تولیدات، یاری می نمائیم.