گروه صنایع تارا شیمی با بهره گیری از دانش روز در تولید انواع خمیرپیگمنت های مورد استفاده در صنایع رنگ و رزین، کامپوزیت، پلاستیک و صنایع مرتبط، ضمن ارائه مشاوره جهت بهره گیری از خمیرپیگمنت های قابل استفاده در محصولات تولیدی، آماده است تا براساس نیاز مصرف کنندگان، اقدام به تولید و ارائه انواع خمیر پیگمنت های اختصاصی و تخصصی و قابلت رقابت با نمونه های خارجی نماید.

شما را در ایرانی و بومی کردن تولیدات، یاری می نمائیم.